JUnitParams 1.0.6 już jest!

Zbigniew Artemiuk

Właśnie udało nam się opublikować wersję 1.0.6 naszej biblioteki JUnitParams.

Przejdźmy przez najnowsze zmiany.

Zmiana domyślnego nazewnictwa testów

Tak jak @ealgell słusznie zauważył, dotychczasowe domyślne nazewnictwo testów (gdzie index przypadku testowego poprzedzał nazwę metody) mogło powodować trudności w analizie testów z raportów segregowanych w kolejności alfabetycznej. Dzięki jego wsparciu domyślne nazewnictwo zostało przemianowane na takie, które jako pierwszy człon podaje nazwę testowanej metody, a dopiero na końcu index przypadku testowego.

Specyficzne adnotacje konwertujące parametry

W JUnitParams mamy możliwość definiowania specyficznych konwerterów, którymi możemy wzbogacać parametry:  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
  @Target(ElementType.PARAMETER)
  @Param(converter = FormattedDateConverter.class)
  public @interface DateParam {

    String format() default "dd.MM.yyyy";
  }

  public static class FormattedDateConverter implements Converter {

    private String format;

    @Override
    public void initialize(DateParam annotation) {
      this.format = annotation.format();
    }

    @Override
    public Date convert(Object param) throws ConversionFailedException {
      try {
        return new SimpleDateFormat(format).parse(param.toString());
      } catch (ParseException e) {
        throw new ConversionFailedException("failed");
      }
    }
  }
  

Przykład użycia:


  @Test
  @Parameters({"2012-12-01"})
  public void testWithConvertedDate(@DateParam Date date) {
    assertThat(...);
  }
  
  @Test
  @Parameters("2")
  public void useMultipleConvertersFromLeftToRight(@TimesTwo @PlusTwo Integer param) {
    assertThat(param).isEqualTo(2 * 2 + 2);
  }

Od wersji 1.0.6 możemy używać wielu takich konwerterów do każdego z parametrów.

Dziękujemy bbobcik za inspiracje.

Optymalizacja wywoływania testów z parametrami z pliku .csv

Przy wsparciu @bencampion udało się wyeliminować miejsca, które powodowały poważne problemy z wydajnością w przypadku plików csv zawierających dużą liczbę danych.

Zgłoszenie błędu w przypadku nie znalezienia źródła parametrów

Zgodnie z sugestią @matthopkins zajęliśmy się sprawą testów z adnotacją @Parameters, które nie posiadały żadnego źródła parametrów. Do tej pory, jeżeli Runner nie odnalazł parametrów, które mógł zaaplikować do metody, test był ignorowany. Uznaliśmy, że dużo lepszym rozwiązaniem jest poinformowanie programisty o problemie w jego kodzie błędem.

java.lang.IllegalStateException: Method package.className#methodName is annotated with @Parameters but there were no parameters provided.

Przykład integracji JUnitParams ze Springiem

Zdajemy sobie sprawę, że jednym z najczęstszych problemów przy próbie wprowadzenia biblioteki JUnitParams do projektu jest integracja ze Springiem. Zajęliśmy się tym tematem i stworzyliśmy przewodnik dotyczący tego zagadnienia.

Ponadto pozwolę sobie przytoczyć usprawnienia z poprzedniej wersji biblioteki.

Oznaczenie metody $ jako deprecated.

Metoda ‘$’ została oznaczona ‘deprecated’ i nie będzie przez nas dłużej wspierana. Jeżeli chcesz jej użyć możesz zaimplementować jej rozszerzenia wewnątrz swoich testów.

Automatyczna konwersja nazw klas na obiekty


  @Test
  @Parameters({"java.lang.Object", "java.lang.String"})
  public void passClassAsString(Class clazz) {
    assertThat(clazz).isIn(java.lang.Object.class, java.lang.String.class);
  }

Dziękujemy adammichalik za to usprawnienie.

Specyficzni dostawcy parametrów

Została wprowadzona możliwość tworzenia własnych dostawców parametrów. Zrefaktorowaliśmy tym samym dostawcę FileProvider, dzięki czemu jest flagowym przykładem, w jaki sposób możemy korzystać z tego udogodnienia.


  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
  @Target(ElementType.METHOD)
  @CustomParameters(provider = FileParametersProvider.class)
  public @interface FileParameters {

    String fileLocation();
  
  }

  public class FileParametersProvider implements ParametersProvider {

    private String fileLocation;
  
    @Override
    public void initialize(FileParameters fileParameters) {
      this.fileLocation = fileParameters.fileLocation();
    }
  
    @Override
    public Object[] getParameters() {
      return paramsFromFile(fileLocation);
    }
    
    ...
  }

Testy dla iloczynu kartezjańskiego zbioru parametrów

Użycie tej adnotacji pozwala uruchomić przypadek testowy dla iloczynu kartezjańskiego parametrów.
Tak zdefiniowana metoda:


  @Test
  @CombinedParameters({"a,b", "1,2"})
  public void calledWithCartesianProduct(String character, Integer number) {
  ...
  }

zostanie wywołana czterokrotnie z następującymi zestawami parametrów:

Dziękujemy piekarskim za pomoc w rozwiązaniu problemu.

Dziękujemy pozostałym kontrybutorom za wsparcie w rozwoju biblioteki:

* bencampion
* jtbeckha
* szpak
* mkordas
* davidwiking
* bennetelli

comments powered by Disqus