Posts from category: Software Craftsmanship

03

01.2017

Różnica między DDD a anemicznym modelem

Ostatnio podczas wewnętrznego szkolenia o Domain-Driven Design zastanawiałem się, jak dobrze zobrazować różnicę między tym podejściem a typowym anemicznym modelem. Wymyśliłem rysunek przedstawiający poglądowo architekturę tych dwóch rodzajów aplikacji.

read more

29

10.2014

Design Patterns handouts

Design Patterns handouts

In Pragmatists we not only write software. There is time for leading workshops too. One of the most recent was about Design Patterns — the art of creating code in such way that it is based on widely known and proven, clean solutions. Here you can see version 1.0 of Design Patterns handouts which I’ve […]

read more